maid-512

Mgr. Dagmar Moc Králová, Ph.D.

Autorka myšlenky projektu Prožij pohyb.

logo_FSpS_MU

Katedra podpory zdraví FSpS MU
Univerzitní kampus Kamenice 5
625 00 Brno

Funkce na pracovišti
odborná asistentka

 • 2016 Udělen mezinárodní titul CKTP (Certified Kinesio Taping Practitioner) Kinesio Taping Association International po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek
 • 2015 Intenzivní kurz Feldenkraisovy metody vedený paní Zuzanou Frankovou
 • 2015 Thomas Myers´ & James Earls´ Anatomy Trains I
 • 2015 Certifikovaný kurz Kinesio Taping KT3 pod záštitou Kinesio Taping Association International
 • 2014 Certifikovaný kurz Základy body-psychoterapie pořádaný společností Hélio – centrum pro duševní zdraví
 • 2014 Certifikovaný kurz Kinesio Taping KT1/KT2 pod záštitou Kinesio Taping Association International
 • 2014 Baňkování podle Tradiční čínské medicíny, Škola Tradiční čínské medicíny Mgr. Bc. Romana Šimáčka, MBA
 • 2013 Odborný seminář Kinesio Taping Method s Dr. Kenzo Kasem na téma EDF Taping
 • 2013 The Musculoskeletal ultrasound course, accredited by Czech Health Care ministry (International certificate by Assoc. Prof. Luboš Hrazdira M.D., PhD., Member of the Advisory Committee of International Society for Musculoskeletal Ultrasound)
 • 2013 International English for Speakers of Other Languages (IESOL) – Communicator – B2, Level 1 Certificate in ESOL International
 • 2013 Úvodní víkend psychoterapie zaměřené na tělo akreditované POUZP
 • 2013 Certifikovaný kurz Terapie BPP podle Čápové, akreditovaný MZ ČR
 • 2013 Certifikovaný kurz Medical Taping Concept
 • 2012 Certifikovaný kurz Klappovo lezení podle Čápové, akreditovaný MZ ČR
 • 2012 Certifikovaný kurz Dynamické neuromuskulární stabilizace C podle doc. PaedDr. Pavla Koláře, CSc., akreditovaný MZ ČR
 • 2012 Intenzivní kurz fyzikální terapie B pořádaný Mgr. J. Urbanem pod záštitou UP Olomouc
 • 2012 Certifikovaný kurz Diagnostika a terapie funkčních poruch, akreditova-ný MZ ČR
 • 2011 Certifikovaný kurz Dynamické neuromuskulární stabilizace B podle doc. PaedDr. Pavla Koláře, CSc., akreditovaný MZ ČR
 • 2011 Certifikovaný kurz Dynamické neuromuskulární stabilizace A podle doc. PaedDr. Pavla Koláře, CSc., akreditovaný MZ ČR
 • 2011 Intenzivní kurz fyzikální terapie A pořádaný Mgr. J. Urbanem pod záštitou UP Olomouc
 • 2010 Certifikovaný kurz Sball – 3D koordinace pánve a kyčelního kloubu pořádaného Spiraldynamik a akreditovaný MZ ČR
 • 2010 Mezinárodně certifikovaný kurz Kinesiology Taping uznávaný MZ ČR
 • 2009 Certifikovaný kurz Sportovní trénink a sportovní fyzioterapie akreditovaný MZ ČR
 • 2009 Certifikovaný kurz Tapování akreditovaný MZ ČR
 • 2006 Masérský kurz pro sportovní a rekondiční maséry u MVDr. M. Boudjaouiho
 • 2009 Preliminary English Test, Council of Europe Level B1 Pass with Merit, Cambridge ESOL Entry Level Certificate in ESOL International
 • od roku 2010 Masarykova Univerzita, fakulta sportovních studií, Postgraduální doktorské studium v oboru Kinantropologie s tématem dizertační práce “Role kinesio tejpu v optimalizaci pohybového stereotypu ramenního pletence u volejbalistů”
 • 2008-2010 Masarykova Univerzita v Brně, Lékařská fakulta, Navazující magisterské studium oboru Specializace ve zdravotnictví – Léčebná rehabilitace a fyzioterapie ukončené SZZ s diplomovou prací na téma: “Změny izometrické síly m. quadriceps femoris po kardiovaskulární rehabilitaci pacientů s infarktem myokardu”
 • 2009-2010 NIDM, AISIS o.s., e-Pedagogika pro externí pracovníky, pedagog volného času ukončené závěrečnou zkouškou a prací na téma: „Biorytmy a jejich vliv na výběr vhodné aktivity v průběhu dne”
 • 2005-2008 Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta, Bakalářské studium oboru Specializace ve zdravotnictví – Léčebná rehabilitace a fyzioterapie ukončené Státními závěrečnými zkouškami SZZ s bakalářskou prací na téma: “Léčebně-rehabilitační plán a postup u poruch měkkých struktur kolenního kloubu”
 • od roku 2011 NZZ ambulance sportovní fyzioterapie, detašované pracoviště ambulance ortopedie doc. MUDr. Luboše Hrazdiry, CSc. – fyzioterapeutka
 • od roku 2011 Fakulta sportovních studií MU, Katedra podpory zdraví – odborná asistentka
 • 2009 – 2011 ÚSP pro TPM Kociánka – fyzioterapeutka
 • 2009 – 2012 Fitness Blue Gym – instruktorka BODY & MIND lekcí
 • od roku 2009 Studio Mezi Dvěma Slunci – fyzioterapeutka
 • 2006 – 2009 Rekondiční studio Petry Debefové – masérka
 • 2000 – 2012 Salesiánské středisko mládeže Brno – Žabovřesky – lektorka BODY & MIND lekcí, instruktorka fitness, instruktorka tance
 • od roku 2010 FSpS MU, Katedra podpory zdraví, odborná asistentka: Aplikovaná fyzikální terapie I – IV, Fyzikální terapie I – IV, Balneologie, Aplikovaná fyzioterapie IV, Sportovní fyzioterapie, Bakalářská práce I – II, Odborná praxe I a III
 • od roku 2015 se zabývám tématy Vliv praktických funkcí na fyziologickou hybnost pro podporu pohybu dětí bez soutěžní zátěže a důraz na jejich všestranný rozvoj, Vliv kompresních návleků na sportovní výkon a regeneraci, Modernizace výuky předmětu Specializace Biatlon včetně implementace do praxe, Posilování pedagogických kompetencí v oblasti dynamického rozcvičení a strečinku ve vybraných sportovních odvětvíchod
 • roku 2010 vědecká činnost v projektech Katedry podpory zdraví FSpS zabývajících se tématy Metabolický syndrom, Pohybový program po onkologické léčbě, Práce se seniory
 • 2010 – 2014 Masarykova Univerzita, fakulta sportovních studií, Postgraduální doktorské studium v oboru Kinantropologie s tématem dizertační práce “Vliv Kinesio Taping Method na musculus biceps brachii”
 • 2008 – 2010 Masarykova Univerzita v Brně, Lékařská fakulta, Navazující magisterské studium oboru Specializace ve zdravotnictví – Léčebná rehabilitace a fyzioterapie ukončené SZZ s diplomovou prací na téma: “Změny izometrické síly m. quadriceps femoris po kardiovaskulární rehabilitaci pacientů s infarktem myokardu”
 • 2014 International Intensive Programme in Education and Sport „STAY HUNGRY, STAY ACTIVE“, Rimini, Italy
 • 2012 National Water Sports Centrum v Nottinghamu, pod vedením Paula Spencer-Wimpennyho MSc BHSc MCSP SRP
 • 2014 Členka Studijní oborové rady
 • 2010 – 2011 Intenzivní kurz Pilates, workshop Flowtonic a Latino hot s Mgr. Lenkou Velínskou
 • 2010 Certifikát Bosu Rehab s Mgr. Ivanou Brádkovou u agentury Face Academy
 • 2010 workshopy Chi-ball, Bodybalance a posilování
 • 2009 Osvědčení o odborné způsobilosti pro Instruktor BODY & MIND
 • 2007 Certifikát Malý diplom aerobics u agentury FACE
 • 2013 Zvaná přednáška na konferenci Pohybový aparát a zdraví v Brně na téma Využití tejpingu a kinesio tejpingu v praxi
 • MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Hodnocení projevu svalové činosti pomocí izokinetického dynamometru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 70 s. ISBN 978-80-210-8141-3.
 • MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Jan NOVOTNÝ a Jana ŘEZANINOVÁ. Vliv Kinesio Taping Method na excentrickou kontrakci m. biceps brachii. In 1. konference „Analýza pohybu v Česku i na Slovensku“. 2016.
 • MOC KRÁLOVÁ, Dagmar a Jana ŘEZANINOVÁ. THE ROLE OF PHYSIOTHERAPIST IN SPORT. In 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY. 2015. ISBN 978-80-210-8029-4.
 • MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Romana LABOUNKOVÁ a Jana ŘEZANINOVÁ. Význam rehabilitace ve sportu – ukázka pro konec přípravného období v disciplíně enduro. Rehabilitácia, Bratislava: LIEČREH, 2015, roč. 52, č. 4, s. 236-248. ISSN 0375-0922.
 • MOC KRÁLOVÁ, Dagmar a Jana ŘEZANINOVÁ. Vliv Kinesio Taping® Method na svalovou činnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 73 s. ISBN 978-80-210-8088-1.
 • KRÁLOVÁ, Dagmar, Jan NOVOTNÝ a Michal PEROUTKA. Kinesio Taping® Method effect on biceps brachii eccentric contraction. In 20. ročník konference Optimální působení tělesné zátěže „Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka“. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a sportu, 2014. s. 30-32, 3 s. ISBN 978-80-7435-385-7.
 • MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Aplikovaná fyzikální terapie I. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 41 s. ISBN 978-80-210-7345-6.
 • MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Aplikovaná fyzikální terapie II. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 17 s. ISBN 978-80-210-7346-3.
 • MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Aplikovaná fyzikální terapie III. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 25 s. ISBN 978-80-210-7347-0.
 • MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Aplikovaná fyzikální terapie IV. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 28 s. ISBN 978-80-210-7348-7.
 • MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Balneologie. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 33 s. ISBN 978-80-210-7351-7.
 • MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Fyzikální terapie I. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 38 s. ISBN 978-80-210-7166-7.
 • MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Fyzikální terapie II. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 37 s. ISBN 978-80-210-7167-4.
 • MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Fyzikální terapie III. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 34 s. ISBN 978-80-210-7168-1.
 • MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Fyzikální terapie IV. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 29 s. ISBN 978-80-210-7169-8.
 • KRÁLOVÁ, Dagmar, Jan NOVOTNÝ a Michal PEROUTKA. Kinesio Taping® Method effect on biceps brachii eccentric contraction. In 20. ročník konference Optimální působení tělesné zátěže „Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka“. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a sportu, 2014. s. 30-32, 3 s. ISBN 978-80-7435-385-7.
 • MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Physical therapy I. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 42 s. ISBN 978-80-210-7320-3.
 • MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Physical therapy II. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 40 s. ISBN 978-80-210-7321-0.
 • MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Physical therapy III. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 37 s. ISBN 978-80-210-7322-7.
 • MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Physical therapy IV. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 31 s. ISBN 978-80-210-7323-4.
 • KRÁLOVÁ, Dagmar, Jan NOVOTNÝ a Jana ŘEZANINOVÁ. Kinesio taping effect on biceps brachii muscle strength. In Martin Zvonar, Zuzana Sajdlova. Proceedings of the 9th International Conference Sport and Quality of Life 2013. Neuvedeno: Masaryk University, 2013. s. 51-58, 8 s. ISBN 978-80-210-6439-3.
 • KRÁLOVÁ, Dagmar. Model případové studie: role kinesiotejpu v optimalizaci pohybového stereotypu ramenního pletence u volejbalistů. In Mgr. Jindřich Pavlík. Výzkum ve sportovní medicíně I. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 57-71, 15 s. ISBN 978-80-210-6167-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6168-2013.
 • ŘEZANINOVÁ, Jana, Luboš HRAZDIRA, Dagmar KRÁLOVÁ a Lenka DOVRTĚLOVÁ. Testing of postural control after acute lateral ankle sprain. In 9th International conference Sport and quality of life 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3.
 • KRÁLOVÁ, Dagmar a Jana ŘEZANINOVÁ. Využití tejpingu a kinesio tejpingu v praxi. In Vladimír Jůva. Pohybový aparát a zdraví. Vybrané kapitoly ze sportovní medicíny. Brno: Paido, 2013. s. 76-82, 7 s. ISBN 978-80-7315-241-3.
 • KRÁLOVÁ, Dagmar. Role kinesio tejpu v optimalizaci pohybového stereotypu ramenního pletence u volejbalistů. In Martin Zvonař, Jindřich Pavlík, Radka Zálešáková, Tomáš Vodička. Spolupráce v kinantropologii. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 47-50, 4 s. ISBN 978-80-210-6201-6.
 • KRÁLOVÁ, Dagmar. A CASE STUDY MODEL: THE ROLE OF KINESIO TAPE IN OPTIMALIZATION OF SHOULDER GIRDLE MOVEMENT STEREOTYPE OF VOLLEYBALL PLAYERS. In PROCEEDINGS BOOK (6th INTERNATIONALSCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY). 2011. ISBN 978-953-317-013-8.
girl-512

Mgr. Jana Řezaninová, Ph.D.

logo_FSpS_MU

Katedra podpory zdraví FSpS MU
Univerzitní kampus Kamenice 5
625 00 Brno

Funkce na pracovišti
odborná asistentka

 • 2010 – současnost: FSpS MU, Katedra podpory zdraví, odborná asistenka: Vyšetřovací metody, Úvod do rehabilitace – Propedeutika, Odborná praxe I-IV, Fyzioterapie I-V, Harmonizační cvičení, Základy jógy, Jóga, Jóga pro mírně pokročilé, Harmonization exercise
 • 2008 – 2010: LF MU, Katedra fyzioterapie, asistentka: Metodika tělesné výchovy, Kinezioterapie, Základy léčebné rehabilitace, Propedeutika v rehabilitaci, Patologie, Klinická fyziologie
 • Odborné kurzy 2008 – 2014: Sportovní fyzioterapie I,II (B. Tuma); Testování a trénink dynamické stabilizace; Diagnostika a terapie funkčních a strukturálních poruch pohybového systému z pohledu aplikované biomechaniky; Kinesiology taping (K-Active); Aktivace pohybového systému v polohách vývojové kineziologie s využitím principů metody R.Brunkow; Kineziologie a patokineziologie dolní končetiny; Reflexní zónová terapie na noze dle H.Marquardt (Mgr. Bubeníčková); Terapie ramenního kloubu z pohledu bazálních podprogramů (J.Čápová); Fyzioterapie u poruch dýchání (Mgr. Neumannová); Kineziotaping MTC (L. Krestová); Úvod do body-psychoterapie (MUDr. Morcinek); Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře – část A,B,C, D; Základy body-psychoterapie (MUDr. Morcinek); Základní kurz ultrasonografie pohybového aparátu (doc. MUDr. Hrazdira); Základy body-psychoterapie pořádaný společností Hélio – centrum pro duševní zdraví
 • 2015 ukončení doktorského studia na FSpS MU, obor Kinantropologie, název práce: Vliv zranění laterálního komplexu hlezna na posturální stabilitu; školitel doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.
 • 2008 ukončení navazujícího studia v oboru Fyzioterapie na LF MU s dosažením titulu Mgr.
 • 2006 dosažení titulu Bc. v oboru Léčebná rehabilitace a fyzioterapie na LF MU
 • 2011 – současnost: NZZ ambulance sportovní fyzioterapie, detašované pracoviště ambulance ortopedie doc. MUDr. Luboš Hrazdira CSc.
 • 2010 – současnost: Fakulta sportovních studií MU, Katedra podpory zdraví – asistentka
 • 2008 – 2010: fyzioterapeutka ve Fakultní nemocnici U svaté Anny v Brně
 • 2008 – 2010: asistentka LF MU, Katedra fyzioterapie
 • 2012 – 2014: Studentský grantový specifický výzkum – projekt MU – Sledování změn zatížení plosky nohy po distorzi subtalárního kloubu v období rekonvalescence
 • 2010 – současnost: vědecká činnost v projektech Katedry podpory zdraví FSpS
 • 2008 – 2010: vědecká činnost v projektech rehabilitace kardiaků na Klinice funkční diagnostiky a rehabilitace FNUSA
 • 2008 – současnost: lektorka jógy, powerjógy (licence FISAF)
 • HRAZDIRA, Luboš a Jana ŘEZANINOVÁ. Možnosti léčby sportovních postižení extraartikulární aplikací hyaluronové kyseliny. In Sympózium sportovní medicíny, Dříteč. 2015.
 • HRAZDIRA, Luboš, Jana ŘEZANINOVÁ a Lukáš PAZOUREK. Poranění hlezna ve sportu. In Sympózium sportovní medicíny, Dříteč. 2015.
 • ŘEZANINOVÁ, Jana. Examination methods I. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 32 s. ISBN 978-80-210-7523-8.
 • ŘEZANINOVÁ, Jana. Examination methods II. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 27 s. ISBN 978-80-210-7457-6.
 • ŘEZANINOVÁ, Jana. Introduction to Physiotherapy – Propedeutics I. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 54 s. ISBN 978-80-210-7458-3.
 • ŘEZANINOVÁ, Jana. Introduction to Physiotherapy – Propedeutics II. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 30 s. ISBN 978-80-210-7459-0.
 • HRAZDIRA, Luboš a Jana ŘEZANINOVÁ. Poranění laterálních ligament hlezna – stále otevřený problém. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, 2014, roč. 23, č. 4, s. 198-208. ISSN 1210-5481.
 • HRAZDIRA, Luboš a Jana ŘEZANINOVÁ. Ultrasound guided application of STABHA – soft tissue adapted biocompatible hyaluronic acid five years results. In International Society for Musculoskeletal Ultrasound XII. Congress. 2014.
 • ŘEZANINOVÁ, Jana. Úvod do fyzioterapie – propedeutika I. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 46 s. ISBN 978-80-210-7463-7.
 • ŘEZANINOVÁ, Jana. Úvod do fyzioterapie – propedeutika II. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 27 s. ISBN 978-80-210-7464-4.
 • ŘEZANINOVÁ, Jana. Vyšetřovací metody I. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 29 s. ISBN 978-80-210-7522-1.
 • ŘEZANINOVÁ, Jana. Vyšetřovací metody II. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 24 s. ISBN 978-80-210-7467-5.
 • KRÁLOVÁ, Dagmar, Jan NOVOTNÝ a Jana ŘEZANINOVÁ. Kinesio taping effect on biceps brachii muscle strength. In Martin Zvonar, Zuzana Sajdlova. Proceedings of the 9th International Conference Sport and Quality of Life 2013. Neuvedeno: Masaryk University, 2013. s. 51-58, 8 s. ISBN 978-80-210-6439-3.
 • BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ a Tomáš ULBRICH. Regenerace a výživa ve sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 252 s. ISBN 978-80-210-6253-5.
 • ŘEZANINOVÁ, Jana, Luboš HRAZDIRA, Zdeněk SVOBODA a Lenka DOVRTĚLOVÁ. Sledování změn posturální stability po poranění hlezenního kloubu ve sportu. In Odborná konference Tělovýchovné lékařství 2013. 2013. ISSN 1210-5481.
 • ŘEZANINOVÁ, Jana, Luboš HRAZDIRA, Dagmar KRÁLOVÁ a Lenka DOVRTĚLOVÁ. Testing of postural control after acute lateral ankle sprain. In 9th International conference Sport and quality of life 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3.
 • KRÁLOVÁ, Dagmar a Jana ŘEZANINOVÁ. Využití tejpingu a kinesio tejpingu v praxi. In Vladimír Jůva. Pohybový aparát a zdraví. Vybrané kapitoly ze sportovní medicíny. Brno: Paido, 2013. s. 76-82, 7 s. ISBN 978-80-7315-241-3.
 • BERÁNKOVÁ, Lenka a Jana ŘEZANINOVÁ. Novinky v senzomotorickém tréninku. In Neurorehab II. Celoslovenský neurorehabilitačný kongres s medzinárodnou účastťou. 2012.
 • SMOLKA, Ondřej, Ivona ZÁLEŠÁKOVÁ RUTAROVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Pavol SEMAN a Ivan STRUHÁR. Zhodnocení intervenčního programu osob s predispozicí k metabolickému syndromu. In odborná konference Tělovýchovné lékařství 2012. 2012. ISSN 1210-5481.
 • BERÁNKOVÁ, Lenka, Luboš HRAZDIRA, Michal HROUZEK, Michal KUMSTÁT a Jana ŘEZANINOVÁ. Změny v pohybových preferencích u jedinců léčených na diabetes mellitus II typu. Physiotherapia Slovaca, Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, roč. 2, č. 2, s. 2-6. ISSN 1338-1601.
 • POSPÍŠIL, Petr, Lenka BERÁNKOVÁ a Jana ŘEZANINOVÁ. Alternatives of non-pharmacological and non-invasive regulation of autonomic nervous system in sportsmen. In Sport and quality of life 2011, 8th international conference, Brno, Book of abstracts. 2011. ISBN 978-80-210-5610-7.
 • BERÁNKOVÁ, Lenka, Michal HROUZEK, Luboš HRAZDIRA, Michal KUMSTÁT a Jana ŘEZANINOVÁ. Changes in preferences of physical activities in persons suffering from diabetes mellitus type II. In Sport and quality of life, Book of abstracts. 2011. ISBN 978-80-210-5610-7.
 • BERÁNKOVÁ, Lenka a Jana ŘEZANINOVÁ. Prístup fyzioterapeuta k liečbe svalových poranení. In 5. kongres futbalovej medicíny pre lekárov, masérov a fyzioterapeutov. 2010.
 • ŘEZANINOVÁ, Jana, Lenka BERÁNKOVÁ a Petr POSPÍŠIL. Rehabilitace sportovců po zranění měkkých struktur kolenního kloubu. In Medicina sportiva. Bohemica & Slovaca. 2010. ISSN 1210-5481.