Co vedlo k realizaci projektu PROŽIJTE POHYB?
 • Jako lektorka Body and Mind lekcí bych se ráda zaměřila na hlubší uvědomění vlastního těla v různých pozicích, ať už se jedná o protažení či aktivaci svalů.
 • Jako fyzioterapeutka jsem si všimla, že v některých aspektech stále méně vnímáme vlastní tělo a co nám říká (raději spoléháme na ostatní než sami na sebe).
 • Jako odborná asistentky na VŠ vnímám stále se zhoršující stav pohybového aparátu i u mladých lidí.
2014-5-25 WS2_strip2
A proto bych chtěla…

… zprostředkovat všem profesím, které se zabývají prací s lidským tělem, i široké veřejnosti PROŽITEK během lekcí vyprofilovaných na jednotlivé skupiny zájemců s využitím pomůcek, které nám mají pomáhat, ne škodit.

yoga_img_5
Tím se snažit o…
 • PREVENCI úrazů drobnějších i výraznějších
 • RESPEKTOVÁNÍ individuality každého z nás
 • RADOST z pohybu a ne povinnost
DSC_1662a
 • Učitelům zprostředkovat informace, které mohou předávat dál svým studentům a tvořit tak síť uvědomělých lidí.
 • Kondiční trenéry navést na lepší a cílenější korekci svých klientů při cvičení. Individuálně přizpůsobit varianty cviku a „nedřít“ je v náročných pozicích.
 • Trenéry individuálních a týmových sportovců upozornit na detaily nezbytné pro kvalitní techniku. Její nekvalitní provedení totiž vede k častým a opakovaným zraněním svěřenců. Svěřenec se pak dostává do kolotoče potíží.
 • Rekreační a vrcholové sportovce naučit lépe vnímat vlastní tělo při opakované koordinačně náročné pohybové situaci, a tím zabránit opakovaným úrazům.
 • Široké veřejnosti umožnit cílený prožitek protažení či aktivity svalů i ve zdánlivě jednoduchých cvicích. Podpořit tak harmonické zatížení pohybového aparátu.
Důležitější, než jak při pohybu vypadáte, je, jak se cítíte.